ŽÍT V POŘÁDKU

SLUŽBY

Vycházím z konceptu biohackingu, který naplňuje vědomý a aktivní přístup k vlastnímu životu. Tento koncept rozšiřuji také o prostředí, ve kterém žijeme. Když biohacking hlásá, že to, co vkládáme do těla a mysli, má zásadní dopad na to, jak se cítíme, dodávám k tomu: Co vkládáme do svého životního prostoru, má rovněž nemalý vliv na to, jak žijeme.

ÚKLID

Pomohu vám uklidit váš životní prostor jednou provždy. Praktický minimalismus.

SPÁNEK

Spánková hygiena.


ZDRAVÝ POHYB

Přirozeně protažené a pohyblivé tělo plné energie.

STRAVA

Pohled na stravu bez výživového poradce.

DECHOVÉ TECHNIKY

Náš dech je jako palivo, které dodáváme svému tělu. Na kvalitě záleží.

MYSL

Práce s myslí , koncentrační techniky, emoce, terapie.

KONTAKT

 Antonina Pirochtová

KONTAKT

Designed by T.S.

ŽÍT V POŘÁDKU