MYSL

"mít nebo být"

Zpomalit

Techniky východních nauk na zpomalení, větší koncentraci a zklidnění, které zahrnují práci s dechem a myslí.

5 návštěv + úvodní setkání

cena 5 000,-*

* k ceně se připočítávají výdaje za cestovné

 

"mnohé nikoliv mnoho"

Více energie

Vědomí je energie 

Dechové techniky, práce s myslí, vědomý přístup k informacím a ke světu.

Životní styl a energie 

5 návštěv + úvodní setkání

cena 5 000,-*

* k ceně se připočítávají výdaje za cestovné

 

"V malém nahlížej velké"

Mysl a emoce

Jak lépe zvládat emoce.

Emoční jóga a další techniky pro lepší zvládání emocí. 

5 návštěv

cena 5 000,- Kč*

* k ceně se připočítávají výdaje za cestovné

 

KONTAKT

Designed by T.S.

ŽÍT V POŘÁDKU