ZDRAVÝ POHYB

"mít nebo být"

Jógová terapie

Celostní přístup z pohledu staré východní moudrosti.

Životní styl pro více energie, zdraví a radosti ze života.

10 návštěv + úvodní setkání

cena 10 000,-*

* k ceně se připočítávají výdaje za cestovné

 

"mnohé nikoliv mnoho"

Zdravá záda

Zásady zdravého pohybu nejen pro záda.

Revize pohybových stereotypů.

5 návštěv + úvodní setkání

cena 5 000,-*

 

* k ceně se připočítávají výdaje za cestovné

 

"V malém nahlížej velké"

A doladění

Nastavení optimální pohybové kompenzace z pohledu vašich sportovních aktivit.

2 až 3 návštěvy

cena 3 000,- Kč*

* k ceně se připočítávají výdaje za cestovné

 

KONTAKT

Designed by T.S.

ŽÍT V POŘÁDKU